Sekretesspolicy

Tack för ditt intresse för vår webbplats. Skyddet av din integritet är av stor vikt för oss. Nedan hittar du omfattande information om hur dina uppgifter på den här webbplatsen behandlas av den ansvariga leverantören New Flag GmbH, Leopoldstraße 154, 80804 München, info@new-flag.com, +49 (0) 89 4111 93830.

New Flag GmbH
Niklas Epstein, Daniel Haffa, Felix Haffa
Leopoldstraße 154
80804 München
Tyskland

Tfn: + 49 (0)89 4111 93830
Fax: + 49 (0)89 4111 93833
E-post: info@new-flag.com

Säte i München
Tingsrätten i München
Nummer i handelsregistret HRB 188392
Momsregistreringsnummer DE 275 43 3655

Ansvarig för innehållet på www.new-flag.com
enligt § 5 i den tyska telemedialagen och enligt
§ 55 första stycket i det tyska avtalet om radio- och TV-sändningar och om telemedier:
Niklas Epstein
Leopoldstraße 154
80804 München, Tyskland

Lagring av åtkomstuppgifter

Varje gång du går in på vår webbplats sparas åtkomstuppgifterna för den processen i en loggfil på vår leverantörs server. Dessa registrerade uppgifter omfattar din IP-adress, datumet och tiden för begäran, namnet på den begärda filen, namnet på den fil från vilken filen begärdes, mängden av data som överförs och åtkomststatus, en beskrivning av den webbläsare och det operativsystem som används samt namnet på din internetleverantör. Dessa uppgifter samlas in av tekniska skäl. Vid utvärderingar används icke-personliga uppgifter, och dessa genomförs endast av statistiska skäl. Ytterligare personuppgifter registreras, används och vidarebefordras endast i de fall det är tillåtet enligt lag eller om du har samtyckt till att uppgifterna samlas in.

Upprätta kontakt

Om du kontaktar oss, t.ex. via kontaktformulär eller e-post, så sparas den information som du lämnar i syfte att behandla din förfrågan och för det fallet att det uppkommer följdfrågor.
Om du anger din e-postadress eller ditt telefonnummer, så kommer New Flag att kommunicera med dig via e-post eller telefon. Om du inte längre vill få e-postmeddelanden eller telefonsamtal, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. För att tas bort från en sändlista räcker det med att du skickar ett e-postmeddelande.

Om namnet på en kontaktperson anges tillsammans med adressen, har den personen alltid rätt att informeras om de personuppgifter om honom eller henne som sparats, om dess ursprung och mottagare samt om syftet med databehandlingen. Dessutom har den personen rätt att korrigera uppgifter och begära att de tas bort.

Tävlingar

I avsaknad av uttryckligt samtycke är det så att personuppgifterna om en person som deltar i tävlingen samlas in, behandlas och används endast för att skapa, genomföra och/eller behandla tävlingen och tas bort när tävlingen är över. De vidarebefordras inte till tredje part. Mer information finns i villkoren för deltagande i respektive tävling.

Nyhetsbrev

I nyhetsbrevet informerar New Flag användarna om sina egna affärer. Om du vill få vårt nyhetsbrev, måste du skriva in en giltig e-postadress och bekräfta den genom att klicka på bekräftelselänken i det e-postmeddelande för bekräftelse som skickas automatiskt. Ytterligare uppgifter samlas inte in. Dessa uppgifter används endast för att skicka nyhetsbrevet och avslöjas inte för tredje part.
Vid registreringen för nyhetsbrevet sparar vi din IP-adress och datumet för registreringen. Dessa sparade uppgifter tjänar endast som bevis i händelse av att en tredje part missbrukar en annan persons e-postadress och abonnerar på nyhetsbrevet utan den personens vetskap.
Samtycket till att uppgifterna och e-postadressen sparas och används för att skicka nyhetsbrevet kan när som helst återkallas med framtida verkan. Återkallandet kan göras via en länk i själva nyhetsbrevet, på profilsidan eller genom att skicka ett meddelande till den e-postadress som anges ovan.
När du öppnar ett nyhetsbrev eller klickar på en länk i det, loggas detta på vår server (datum, tid och e-postadress). Det används för interna statistiska ändamål. Dessa uppgifter slås inte ihop med personliga användarprofiler.

Tjänster och innehåll från tredje part

Den här webbplatsen kan ibland innehålla tredje parts innehåll, t.ex. videofilmer från YouTube, kartor från Google Maps, RSS-flöden eller grafik från andra webbplatser. Det kräver alltid att leverantörerna av sådant innehåll (nedan kallade leverantörer) får kännedom om din IP-adress. Utan din IP-adress kan de inte skicka innehållet till din webbläsare. Därför är IP-adressen oumbärlig för att kunna presentera innehållet. Vi strävar efter att bara använda innehåll från leverantörer som använder IP-adressen enbart i syfte att leverera innehållet. Vi har emellertid inget inflytande på huruvida leverantörer sparar IP-adressen för exempelvis statistiska ändamål.

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en tjänst för webbanalys som tillhandahålls av Google Inc. (nedan kallad Google). Google Analytics använder så kallade kakor. Det är textfiler som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av vår webbplats. Informationen om din användning av den här webbplatsen som skapas av kakan, överförs vanligtvis till en server i USA som tillhör Google och sparas där. Om IP-anonymisering har aktiverats på den här webbplatsen, trunkerar Google IP-adressen i Europeiska unionens medlemsstater och andra parter i avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det är endast i undantagsfall som hela IP-adressen överförs till en server i USA som tillhör Google och trunkeras där. Operatören av den här webbplatsen har uppdragit åt Google att på sina vägnar använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och användning av Internet. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress som samlas in av Google Analytics med några andra uppgifter som Google har. Du kan blockera användningen av kakor genom att välja motsvarande inställningar i din webbläsare. Om du gör det, måste du dock vara medveten om att du eventuellt inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen.
Den här webbplatsen använder också Google Analytics rapporter för att anpassa innehållet efter demografiska variabler (t.ex. ålder och kön) och intressen. Uppgifterna om demografiska variabler och intressen samlas in för att tredjepartskakor från Googles dotterbolag DoubleClick ska komma åt dem på webben. Vi utvärderar demografiska variabler anonymt och länkar dem inte till personuppgifter. Du kan när som helst avaktivera den demografibaserade utvärderingen i dina inställningar för Google Ads.
Dessutom kan du hindra Google från att samla in och behandla uppgifter som har skapats av kakor och erhållits genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom att ladda ner och installera följande insticksprogram i din webbläsare: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
Du kan också förhindra Google Analytics spårning på den här webbplatsen genom att klicka på följande länk. Den placerar ut en bortvalskaka som förhindrar att din användningsinformation samlas in medan du besöker webbplatsen: Avaktivera Google Analytics på den här webbplatsen.
Genom att använda den här webbplatsen går du med på att Google behandlar de uppgifter om dig som samlas in på det sätt och för det ändamål som beskrivs ovan.
Du kan hitta mer information om villkor för användning och sekretesspolicy på www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html and https://www.google.com/intl/en/policies/.
Vi gör uppmärksam på att Google Analytics har kompletterats med koden ”gat._anonymizeIp();” på den här webbplatsen, för att säkerställa anonym registrering av IP-adresser (så kallad IP-maskering).

Kakor

Vi använder kakor för att göra det lättare att använda vår webbplats. Kakor är små textfiler som kan sparas på din åtkomstenhet (dator, smarttelefon osv.). Vi använder kakor för att få en bättre förståelse av hur vår webbplats används och för att det ska gå lättare att navigera på den. Kakor hjälper oss t.ex. att avgöra om en sida på vår webbplats redan har besökts eller ej. Kakor gör det dessutom möjligt för oss att se om du har varit på vår webbplats förut eller om du besöker den för första gången. Dessa kakor sparar inte dina personuppgifter.
Du kan konfigurera din webbläsare så att den förhindrar att kakor sparas på din hårddisk eller frågar varje gång om du samtycker till att kakor placeras ut. Du kan när som helst ta bort kakor som redan har sparats. Närmare information om hur du gör detta finns i instruktionerna för din webbläsare.
Utan kakor är användningen av vår webbplats möjlig, men den kan vara begränsad.

Återkallande, ändringar, rättelser och uppdateringar

Användare har rätt att få gratis information om de uppgifter som sparas av New Flag, att få oriktiga uppgifter rättade och att begära att uppgifter tas bort eller blockeras. Användare kan när som helst invända mot att deras uppgifter används. I vissa fall kan det dock hända att New Flag inte får lov att ta bort uppgifterna helt och hållet på grund av lagstadgade krav om lagring av uppgifter.

Kontakt

Om du har frågor angående insamlingen, behandlingen och användningen av dina personuppgifter, eller om du vill ha information om uppgifter eller rätta, blockera eller ta bort dem, ska du kontakta New Flag GmbH, Leopoldstraße 154, 80804 München, Tyskland, info@new-flag.com, +49 (0) 89 4111 93830
Senast uppdaterat: Mars 2017
Om namnet på en kontaktperson anges tillsammans med adressen, har den personen alltid rätt att informeras om de personuppgifter om honom eller henne som sparats, om dess ursprung och mottagare samt om syftet med databehandlingen. Dessutom har den personen rätt att korrigera uppgifter och begära att de tas bort.