Ochrana osobních údajů

Děkujeme za váš zájem o naše webové stránky. Ochrana soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže naleznete rozsáhlé informace o zacházení s údaji na této webové stránce odpovědným poskytovatelem společností New Flag GmbH, Leopoldstraße 154, 80804 Mnichov, info@new-flag.com, +49 (0) 89 4111 93830.

New Flag GmbH
Niklas Epstein, Daniel Haffa, Felix Haffa
Leopoldstrasse 154
80804 Mnichov
Německo

Telefon: + 49 (0) 89 4111 93830
Fax: + 49 (0) 89 4111 93833
Email: info@new-flag.com

Sídlo v Mnichově
Okresní soud v Mnichově
Registrační číslo HRB 188392
DIČ DE 275 43 3655

Odpovědní za obsah na webové stránce www.new-flag.com
dle § 5 německého Zákona o telekomunikačních službách, rovněž dle
§ 55 odst. 1 německé Dohody o rozhlasovém a televizním vysílání:
Niklas Epstein
Leopoldstraße 154
80804 Mnichov, Německo

Uložení přístupových dat

Pokaždé, když přicházíte na naše webové stránky, jsou přístupová data uložena v souboru protokolu na serveru našeho poskytovatele. Tento datový záznam obsahuje vaši IP adresu, datum a čas žádosti, název požadovaného souboru, název souboru, ze kterého byl soubor požadován, objem přenášených dat a stav přístupu, popis webového prohlížeče a operačního systému použitého systému a jméno poskytovatele internetových služeb. Tato data jsou shromažďována z technických důvodů. Hodnocení zahrnují využití neosobních údajů a prováděna jsou výhradně ze statistických důvodů. Další osobní údaje jsou zaznamenávány, používány a předávány pouze v případech, kdy to umožňuje zákon, nebo pokud jste souhlasili se shromažďováním údajů.

Založení kontaktu

V případě, že nás kontaktujete, např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, informace, které poskytnete, jsou uloženy za účelem zpracování vašeho dotazu a pro případ následných otázek.
V případě, že uvedete svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, společnost New Flag bude s vámi komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Pokud již nechcete přijímat e-maily nebo telefonní hovory, můžete kdykoli odvolat svůj souhlas. Chcete-li, aby váš kontakt byl odstraněn ze seznamu e-mailů, stačí zaslat e-mail.
Kontaktní osoba uvedená v údajích o adrese má vždy právo být informována o osobních údajích jí se týkajících, o jejím původu, o příjemci a o účelu zpracování údajů. Také má právo je opravovat o vyžádat si jejich vymazání.

Soutěže

Při neexistenci výslovného souhlasu se osobní údaje účastníka soutěže shromažďují, zpracovávají a používají výlučně k vytvoření, provedení a / nebo zpracování soutěže a po ukončení soutěže jsou vymazána. Nejsou předány třetím stranám. Více informací naleznete v podmínkách účasti příslušné soutěže.

Newsletter

Newsletterem New Flag informuje uživatele o svých vlastních činnostech. Chcete-li dostávat náš newsletter, musíte zadat platnou e-mailovou adresu a potvrdit ji kliknutím na odkaz v automaticky odeslaném potvrzovacím e-mailu. Další údaje nejsou shromážděny. Tato data se používají pouze k zasílání newsletteru a nebudou zveřejněna třetím osobám.
Při registraci k odběru newsletteru ukládáme vaši IP adresu a datum registrace. Toto ukládání dat slouží pouze jako ověření v případě, že třetí osoba zneužije e-mailovou adresu a přihlásí někoho k odběru newsletteru bez vědomí této osoby.
Souhlas s ukládáním dat, e-mailové adresy a jejich použitím pro zasílání newsletteru může být kdykoli odvolán s následným účinkem. Odvolání lze provést prostřednictvím odkazu v samotných newsletterech, v profilu nebo odesláním zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu.
Pokud otevřete newsletter nebo kliknete na odkaz v něm, tyto údaje budou uloženy na náš server (datum, čas, e-mailová adresa). Použity jsou pro interní statistické účely. Tato data nejsou sloučena s osobními uživatelskými profily.

Zahrnutí služeb a obsahu třetích stran

Tyto webové stránky mohou někdy obsahovat obsah třetích stran, např. videa YouTube, mapování z Google Maps, RSS kanály nebo grafika z jiných webových stránek. To vždy vyžaduje, aby poskytovatelé takovéhoto obsahu (dále jen "poskytovatelé") získali informace o vaší IP adrese. Bez vaší IP adresy by nebyly schopni odeslat obsah do vašeho prohlížeče. IP adresa je proto nezbytná pro prezentaci tohoto obsahu. Snažíme se využívat pouze obsahu takových poskytovatelů, kteří využívají IP adresu pouze pro účely poskytování obsahu. Nicméně nemáme žádný vliv na to, zda poskytovatelé ukládají IP adresu např. pro statistické účely.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google"). Služba Google Analytics používá tzv. soubory cookie, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, a které umožňují analýzu vašeho využívání našich webových stránek. Informace vytvořené souborem cookie týkající se vašeho používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a tam uloženy. Pokud by byla na této webové stránce aktivována anonymizace IP adresy, společnost Google zkrátí adresu IP pro členské státy Evropské unie i pro další strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenášena na server Google v USA a zkrácena zde. Provozovatel této webové stránky pověřil společnost Google v jejím zastoupení, aby tyto informace použila k vyhodnocení vašeho využívání webu, sestavování přehledů o činnosti webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činnosti webových stránek a používání internetu. Společnost Google nebude přiřazovat vaši IP adresu shromážděnou službou Google Analytics k jakýmkoli dalším údajům uchovávaným společností Google. Používání souborů cookie můžete zablokovat výběrem příslušných nastavení v prohlížeči. Upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, nebudete moci využívat plnou funkcionalitu tohoto webu.
Tyto webové stránky také využívají přehledy služby Google Analytics, které se týkají demografických charakteristik (například věku a pohlaví) a zájmů. Údaje o demografických charakteristikách a zájmech se shromažďují pro webový přístup cookie třetí strany dceřiné společnosti Google DoubleClick. Demografické charakteristiky vyhodnocujeme anonymně a nespojujeme je s osobními údaji. Shromažďování demografických charakteristik můžete kdykoli deaktivovat v Nastavení reklam Google.
Dále můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování a zpracovávání dat a údajů získaných vaším použiváním daného webu (včetně vaší IP adresy) a dat získaných pomocí souborů cookie tak, že si stáhnete a nainstalujete následující plug-in do prohlížeče: tools.google.com/dlpage/gaoptout
Také můžete zabránit Google Analytics ve sledování na těchto webových stránkách kliknutím na následující odkaz. Tímto nastavíte deaktivaci souboru cookie, což zabrání shromažďování informací o vašem využívání tohoto webu: Vypněte službu Google Analytics na těchto webových stránkách.
Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že společnost Google zpracovává shromážděná data výše uvedeným způsobem a pro výše uvedený účel.
Další informace o podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů naleznete na adrese www.google.com/intl/cs/analytics/learn/privacy.html a www.google.com/intl/cs/policies/.
Upozorňujeme na skutečnost, že služba Google Analytics byla doplněna kódem "gat._anonymizeIp ();" na této webové stránce, aby bylo zajištěno anonymní nahrávání adres IP (tzv. IP maskování).

Cookies

K usnadnění používání našich webových stránek používáme tzv. "cookies". Soubory cookie jsou malé textové soubory, které lze uložit na přístupovém zařízení (PC, smartphone atd.). Cookies používáme k lepšímu pochopení toho, jak jsou naše webové stránky používány, a pro snadnější navigaci. Soubory cookie nám pomáhají například určit, zda již byla určitá stránka našich webových stránek navštívena nebo nikoli. Dále nám cookies umožňují zjistit, zda jste byli na našich webových stránkách dříve, nebo zda jste na stránkách poprvé. Tyto soubory cookie neukládají vaše osobní údaje.
Prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby zabránil ukládání souborů cookie na pevný disk, nebo aby se pokaždé dotazoval, zda souhlasíte s umístěním souborů cookie. Soubory cookie, které jste již uložili, můžete kdykoli smazat. Podrobnosti o tom, jak to udělat, naleznete v pokynech určených pro váš webový prohlížeč.
Bez cookies je použití našeho webu možné, ovšem může být narušeno.

Zrušení, změny, opravy a aktualizace

Uživatelé mají právo dostávat zdarma informace o datech uložených společností New Flag, opravit nesprávné údaje a požadovat vymazání nebo blokování dat. Uživatelé mohou kdykoliv zamítnout použití svých dat. V některých případech však nemusí být povoleno úplné vymazání údajů kvůli požadavkům na právní retenci.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů, nebo chcete-li o ně požádat, opravit je, zablokovat je či vymazat, kontaktujte: New Flag s.r.o., Pobřežní 620/3, 18600 Praha, new-flag.cz, +420 226 209 445
Datum poslední aktualizace: březen 2017
Kontaktní osoba uvedená v údajích o adrese má vždy právo být informována o osobních údajích jí se týkajících, o jejich původu, o příjemci a o účelu zpracování údajů. Také má právo je opravovat o vyžádat si jejich vymazání.